เรื่องราวของ The Word จาก คริสตสายสัมพันธ์

กระดานสนทนาสำหรับภาษาไทย

Moderator: choat

choat
Posts: 149
Joined: Wed Oct 07, 2009 2:03 am
Location: Pattani, Thailand
Contact:

เรื่องราวของ The Word จาก คริสตสายสัมพันธ์

Post by choat »

เรื่องราวของ The Word จาก คริสตสายสัมพันธ์ - โต๊ะเลขาธิการ - ศจ.ดร. เสรี หล่อกัณภัย
...ในปีที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้พัฒนาโปรแกรมศึกษาพระคัมภีร์ The Word และเผยแพร่ให้พี่น้องใช้ในระดับหนึ่งและพัฒนาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน The Word มีความสามารถดีกว่าเดิม ล่าสุด เมื่อพระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับมาตรฐานสำเร็จสมบูรณ์แล้ว สมาคมฯ ได้นำมาบรรจุเพิ่มไว้ รวมทั้งพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษฉบับ ESV ที่กำลังนิยมอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ ตลอดจนฉบับกรีก ฉบับฮีบรู รวมทั้งเลขของ Strong ที่จะช่วยให้ท่านค้นหารากศัพท์ของภาษาเดิมได้ นอกจากนั้น ท่านจะได้ส่วนของฉบับศึกษาที่เสร็จแล้ว และจะได้คำอธิบายเป็นภาษาอังกฤษจากนักเขียนหลายคนอีกด้วย ผมมั่นใจว่าโปรแกรม The Word นี้เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลสำหรับนักศึกษา อาจารย์นักเทศน์และผู้อ่านพระคัมภีร์ทุกท่าน เมื่อท่านได้ใช้งานจริง จะพบว่าโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมศึกษาพระคัมภีร์ไทยที่ดีที่สุดในโลกในขณะนี้ ประสิทธิภาพของโปรแกรมสูงมาก เกินราคาที่ท่านซื้อจากสมาคมฯ ณ โอกาสนี้ ผมขอหนุนใจผู้ที่ซื้อโปรแกรม The Word ไปใช้ จะไม่ทำสำเนาคัดลอกให้กับใครต่อ จะดีที่สุดหากแนะนำให้คนอื่นได้ซื้อใช้เป็นส่วนบุคคล ทั้งนี้ เพื่อเป็นพระพร เป็นกำลังใจและสนับสนุนการทำงานของสมาคมฯ ให้พัฒนาต่อไปได้ดียิ่งๆ ขึ้น...
Choat